about us-3

วิดีโอ

การทดสอบการตก

ทดสอบแรงดัน

VBIB เครื่องบรรจุของเหลว

บรรจุภัณฑ์เกรดอาหารแบบพกพา

การทดสอบแบบแขวน

การทดสอบกอง

หัวฉีดและก๊อก

ถุง 10 ลิตร ในกล่อง อยู่ระหว่างการผลิต